Skip to main content

Analýza klíčových slov čili průzkum klíčových slov je důležitou součástí optimalizace webu pro vyhledávače (SEO), kterou s mými klienty často realizujeme, abychom následně mohli jejich projekt více prosadit v konkurenčním on-line prostředí. Ve své podstatě jde o umění, a to konkrétně umění odhalit, která klíčová slova/fráze vyhledávají potenciální zákazníci/návštěvníci na Googlu či na Seznamu.

Jistě dobře znáte situaci, kdy něco chcete v prostředí vyhledávačů najít. Jednou z takových situací může být ta, že má někdo z rodiny narozeniny a vy mu chcete koupit květinu. Dejme tomu, že bydlíte v Českých Budějovicích. A tak do vyhledávání na Googlu dost možná zadáte něco ve smyslu: „květinářství České Budějovice“ …no a Google už se sám činí, takřka ve mžiku prohledá celou jeho databázi a ukáže Vám nejrelevantnější výsledky, o kterých si myslí, že by Vás mohly v souvislosti s hledaným dotazem/frází zajímat. No a to je naprosto základním principem, se kterým operujeme, když optimalizujeme webové stránky pro vyhledávače. Snažíme se cílit přesně na takové fráze, které mají vysoký potenciál, co se týče objemu vyhledávanosti, úrovně konkurence a celkové relevantnosti s ohledem na to, čeho se Váš on-line projekt týká (souhrnně se bavíme o tzv. konverzním potenciálu).

Analýza klíčových slov v SEO zahrnuje mimo jiné onen zmiňovaný průzkum a výběr správných klíčových slov. Osobně postupuji tak, že prostřednictvím analytických nástrojů (jako například Collabim), analyzuji konkurenční webové stránky projektu mého klienta (které jsou např. podobně tematicky zaměřené). Zajímá mě zdroj organické návštěvnosti u několika největších konkurentů mého klienta. Zjistíme díky tomu, na která klíčová slova jeho konkurence cílí, potažmo na která klíčová slova se zobrazuje ve vyhledávání. Mimo jiné pracujeme také s konkrétními návrhy klíčových slov, které nám analytické nástroje nabídnou. Díky tomu v souhrnu získáme poměrně dost obsáhlou databázi různých klíčových slov, se kterými dále pracujeme, a prostřednictvím kterých optimalizujeme projekt pro vyhledávače. Tím to ale zdaleka nekončí. Následuje proces tzv. „očišťování“, jehož smyslem je odstranění duplicit a nerelevantních frází. K tomuto většinou využívám nástroje OpenRefine a Excel. Z finálního seznamu se obvykle vyřadí fráze s nízkou hledaností (cca nižší než 10 návštěv/měsíc). Ke každému klíčovému slovu se pak stanovují priority atd. Teprve po všech těchto procesech přichází řada na obsahovou strategii, resp. SEO Copywriting.

S analýzou klíčových slov se zcela určitě setká například nová firma na trhu, která stojí před založením nových webových stránek a chce být jejich prostřednictvím vidět a být snadno dosažitelná na internetu. A pokud nejste firma, ale jednotlivec a chcete si vyzkoušet analýzu klíčových slov tzv. „na vlastní pěst“, vřele doporučuji využít k tomu nástroje Googlu a Seznamu. Google má skvělý nástroj Google Keyword Planner a Seznam má nástroj velmi podobný, Plánovač klíčových slov. Oba dva zmiňované plánovače najdete v reklamních systémech obou zmiňovaných vyhledávačů. Do plánovače zadáte konkrétní klíčové slovo / frázi, která Vás zajímá – třeba „květinářství České Budějovice“. Plánovač už sám vyhodnotí, jak je tato fráze vyhledávaná, jaká je její konkurence, jako má fráze měsíční návštěvnost apod. Mimo jiné Vám ukáže také nejrůznější příbuzná klíčová slova / fráze, na která můžete cílit. Pro člověka, který má menší projekt a chce dělat SEO zejména ze zvědavosti a touhy sebevzdělávání, rozhodně doporučuji zmiňované nástroje vyzkoušet 🙂

Analýza klíčových slov a jednotlivé kroky

Jak jsem výše nastínil, cílem analýzy klíčových slov je identifikovat taková klíčová slova, která jsou pro webový projekt (ať už firmy nebo jednotlivce) nejrelevantnější, konkurenceschopná a často vyhledávaná. Součástí toho jsou obvykle následující kroky.

Brainstorming

S klienty obvykle formou brainstormingu vytváříme seznam těch nejlepších, resp. nejrelevantnějších klíčových slov. Jsou to dost často taková slova, která by klient sám použil při hledání daného produktu/služby/informace atd. Může to být také klientova představa o frázích, na které by se chtěl ve vyhledávání umisťovat. Výsledky brainstormingu mohou být pro pozdější analýzu klíčových slov obecně užitečné…nicméně teprve z analýzy klíčových slov vzejdou relevantní fráze s opravdu vysokým potenciálem, na které je vhodné cílit.

Samotná analýza klíčových slov, resp. průzkum klíčových slov

V tomto případě se používají nástroje pro analýzu klíčových slov, které analyzují objem vyhledávání, konkurenci a relevanci klíčových slov. Jak tento proces probíhá jsem již do detailu rozebíral výše. Rád bych připomněl, že ideálním pomocníkem jsou v tomto případě profesionální analytické nástroje – jedním z místních a profesionálních nástrojů je například Collabim, který osobně při své práci využívám. Vedle toho lze pro menší projekty použít také Google Keyword Planner nebo Seznam plánovač klíčových slov. Ideální pro začátečníky, kteří chtějí sami vyzkoušet SEO a něco málo se naučit 🙂

Výběr relevantních klíčových slov

Jedná se o proces, který je součástí analýzy klíčových slov. Analýza nám obvykle ukáže opravdu širokou databázi různých klíčových slov, ale tady práce zdaleka nekončí. Databázi je potřeba očistit o duplikáty a ponechat opravdu relevantní klíčová slova, která jsou pro daný projekt hodnotná. Může se zde pracovat s prioritami klíčových slov na základě jejich objemu vyhledávání, konkurence, relevance a záměru lidí, kteří daná klíčová slova vyhledávají. V obecnosti se jedná o časově vcelku náročný projekt, vezmeme-li v potaz jednak proces analýzy klíčových slov a jednak proces jejich finálního očištění, prioritizace, kategorizace a výběru.

Práce s klíčovými slovy přímo v prostředí on-line projektu

Ta zahrnuje přímou optimalizaci webových stránek a jejich obsahu pro vybraná klíčová slova – patří sem samozřejmě také práce s titulky, popisky, tvary URL odkazů, interním prolinkováním webu ad.

Výhody analýzy klíčových slov v SEO

Analýza klíčových slov nabízí všem, kteří jsou ochotní do ní investovat čas (a v zásadě také peníze), několik výhod, mezi něž patří např.:

  • Lepší viditelnost, zvýšená návětěvnost: Zaměřením na správná klíčová slova mohou majitelé on-line projektů zlepšit viditelnost ve výsledcích vyhledávání. Díky lepšímu umístění ve vyhledávání mohou ve výsledku také zvýšit jejich šanci na generování kontaktů, resp. potenciálních zákazníků (lepší konverzní poměr).
  • Konkurenční výhoda: Identifikací a cílením na klíčová slova, na která se konkurence neumisťuje, mohou majitelé on-line projektů získat konkurenční výhodu, a zvýšit tak svůj podíl na trhu. Může existovat mnoho klíčových slov, na která se konkurence nezaměřuje a která lze využít ve vlastní prospěch.
  • Nákladově efektivní marketing: Díky cílení na návštěvnost z organického vyhledávání prostřednictvím SEO mohou majitelé on-line projektů snížit svou závislost na placené reklamě (čili PPC), která může být nákladná, a z dlouhodobého hlediska navíc méně udržitelná.
momentka Michala Kaczora z kanceláře

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.