Akreditované kurzy MŠMT

Mojí životní vášní jsou vzdělávací kurzytvorba www

Neváhejte si vybrat z mojí nabídky profesionálních služeb.

Proč zvolit vzdělávací instituci Mgr. Michala Kaczora?

Praxe

Naše know-how jsme získali přímo v oblasti školství, kde dlouhodobě působíme jako vyučující. Pořádáme vlastní vzdělávací akce pro široké spektrum cílových skupin.

Kvalita

Stále se zdokonalujeme. Nejenom psaním odborných článků do recenzovaných periodik, ale třeba i psaním textů do e-learningových programů pro firmy.

Zážitek

Vzdělávací kurzy v našem podání nejsou “nudnými akademickými sedánky”. Klademe důraz na způsob prezentování, interaktivitu kurzů a jejich praktičnost.

Nadšení

Vzdělávací kurzy nejsou naším primárním zdrojem příjmů, ale především životním koníčkem. Proto je pro nás přednostní kvalita, a nikoli kvantita. Kurzy realizujeme s láskou a úctou.

Jaké kurzy momentálně školíme?

KURZ NA HLAVU – POZITIVNĚ PROTI NEGATIVNÍMU STRESU

Jaké faktory hrají roli v tom, že se v životě cítíme dobře? Existují nějaké principy, díky kterým můžeme efektivně pracovat se stresem? Lze v našich životech pěstovat uvědomělost a více si všímat věcí kolem nás? Tedy například sebe, partnera či přátel? Kurz reaguje na stresující povahu dnešní doby a stále se zvyšující zájem o účinné strategie udržování pevného zdraví. Čerpá z aktuálních poznatků (nejen) pozitivní psychologie, které shrnuje do srozumitelného celku. Pokud tedy chcete načerpat zajímavé, praktické informace o tom, co ovlivňuje Vaše celkové zdraví a jak již nyní můžete konkrétně začít zlepšovat jeho kvalitu, máte jedinečnou příležitost!

Jak dlouho bude program trvat?

Standardně trvá celé školení 8 hodin.

Jakou formu má tento program?

Interaktivní prezenční vzdělávací kurz – brainstorming, diskuse, příklady z praxe, nácvik využívání konkrétních nástrojů psychohygieny.

Jaké jsou cílové skupiny programu?

Ředitelé a pedagogové školních zařízení, učitelé 1 stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové.

Jaký je minimální a maximální počet účastníků?

Minimální počet: 4 účastníci / Maximální počet: 16 účastníků

Kde se program bude konat?

Prostory zájemců o školení, tj. především školy, anebo naše nasmlouvané prostory.

Kdo program vyučuje?

Mgr. Michal Kaczor, doktorand zaměřený na duševní hygienu a všímavost (Mindfulness).

Co je výstupem programu?

Osvědčení o absolvování programu (akreditováno MŠMT).

Kolik to bude stát?

Poplatek za jednoho účastníka je stanoven na 1 800 CZK.

BEZPEČNÝ INTERNET V KOSTCE

Chybí Vám povědomí o pozitivní versus negativní tváři internetu? Potřebujete načerpat důležité, a především užitečné informace o bezpečnosti ve virtuálním prostředí, stejně jako fenoménech a rizicích s ním souvisejících? Jste na správném místě! Jak jistě víte, internet může být vynikajícím sluhou, ale o to horším, nemilosrdným pánem. Náš program shrnuje klíčové informace o bezpečném internetu. Poutavě, srozumitelně a prakticky. Tedy i pro technicky nezdatné jedince, kteří cítí potřebu se orientovat v pravidlech internetu, tj. jeho používání v mantinelech bezpečnosti a ohleduplnosti vůči ostatním.

Jak dlouho bude program trvat?

Standardně trvá celé školení 6 hodin.

Jakou formu má tento program?

Interaktivní prezenční vzdělávací kurz – brainstorming, diskuse, příklady z praxe.

Jaké jsou cílové skupiny programu?

Učitelé 1 stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, metodici prevence, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času.

Jaký je minimální a maximální počet účastníků?

Minimální počet: 4 účastníci / Maximální počet: 16 účastníků

Kde se program bude konat?

Prostory zájemců o školení, tj. především školy, anebo naše nasmlouvané prostory.

Kdo program vyučuje?

Mgr. Michal Kaczor, odborník na bezpečnost ve virtuálním světě.

Co je výstupem programu?

Osvědčení o absolvování programu (akreditováno MŠMT).

Kolik to bude stát?

Poplatek za jednoho účastníka je stanoven na 1 600 CZK.

TRH PRÁCE A ZAMĚSTNATELNOST

Potřebujete praktické informace o fungování trhu práce a jeho významu ve vazbě na vzdělávací systém? Chcete se lépe vyznat v zákonitostech trhu práce a osvojit si patřičné proaktivní jednání? Pojďte do toho společně s námi! Program je určen nejen těm, kteří se na vzdělávacím procesu podílejí. Ocení ho také ti, kdo jsou v pozici vzdělávaných. Po absolvování kurzu budete znát všechna kritéria, která významně ovlivňují zaměstnatelnost člověka na současném trhu práce. Budete si uvědomovat potřebu flexibility, tedy neustálého předvídání a včasného přizpůsobování se potřebám trhu práce. Vyjasníte si také řadu mýtů a polopravd, které o trhu práce kolují.

Jak dlouho bude program trvat?

Standardně trvá celé školení 6 hodin.

Jakou formu má tento program?

Interaktivní prezenční vzdělávací kurz – brainstorming, diskuse, příklady z praxe.

Jaké jsou cílové skupiny programu?

Metodici prevence, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé praktického vyučování, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci.

Jaký je minimální a maximální počet účastníků?

Minimální počet: 4 účastníci / Maximální počet: 16 účastníků

Kde se program bude konat?

Prostory zájemců o školení, tj. především školy, anebo naše nasmlouvané prostory.

Kdo program vyučuje?

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., expert v oblasti trhu práce.

Co je výstupem programu?

Osvědčení o absolvování programu (akreditováno MŠMT).

Kolik to bude stát?

Poplatek za jednoho účastníka je stanoven na 1 600 CZK.

DUŠEVNÍ HYGIENA ANEB

EFEKTIVNÍ PRÁCE SE STRESEM

Cítíte se často pod tlakem stresu a nevíte, jak s ním zatočit? Chcete teoreticky i prakticky poznat, jak lze učinně pečovat o duševní, tělesnou, sociální i spirituální složku člověka? V tom případě velmi oceníte náš program. Ten v souhrnu reaguje na stresující povahu dnešní doby jako světový problém a stále se zvyšující zájem o účinné strategie udržování pevného zdraví. Získáte díky němu přehled o současných nástrojích duševní hygieny. Prohloubíte Vaše schopnosti a dovednosti efektivně pracovat s každodenním stresem a pracovní zátěží. Prakticky si vyzkoušíte některé relaxační techniky, které lze každodenně využívat k účinnému zmírňování nežádoucího stresu.

Jak dlouho bude program trvat?

Standardně trvá celé školení 8 hodin.

Jakou formu má tento program?

Interaktivní prezenční vzdělávací kurz – brainstorming, diskuse, příklady z praxe, nácvik využívání konkrétních nástrojů psychohygieny.

Jaké jsou cílové skupiny programu?

Ředitelé a pedagogové školních zařízení, učitelé 1 stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové.

Jaký je minimální a maximální počet účastníků?

Minimální počet: 4 účastníci / Maximální počet: 16 účastníků

Kde se program bude konat?

Prostory zájemců o školení, tj. především školy, anebo naše nasmlouvané prostory.

Kdo program vyučuje?

Mgr. Michal Kaczor, doktorand zaměřený na duševní hygienu a všímavost (Mindfulness).

Co je výstupem programu?

Osvědčení o absolvování programu (akreditováno MŠMT).

Kolik to bude stát?

Poplatek za jednoho účastníka je stanoven na 1 800 CZK.

Seznamte se s naším týmem

Michal Kaczor na jeho benefiční akci pro Domácí hospic Jordán
Mgr. Michal Kaczor
zakladatel, lektor

Michal je trenérem pro významnou značku ŠKODA Auto, a také doktorandem na JČU, specializujícím se na téma všímavosti, duševní hygieny a související témata. Věnuje se také bezpečnosti ve virtuálním prostředí a jeho fenoménům.

Pavel Kaczor v kanceláři
Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
lektor

Pavel je vysokoškolským pedagogem a ředitelem pracoviště ÚP ČR v Táboře. Dlouhodobě se zabývá problematikou trhu práce,

ale i sociálními tématy.

Těm se věnuje i profesně.

Alena Pikhartová v kanceláři
Mgr. et Mgr. Alena Pikhartová, Ph.D.
odborná garantka

Alena je ve své praxi psycholožkou, věnující se mj. tématům: příprava a vstup do školy, učení, sebepoznání,

volba povolání, rodičovství, nebo psychohygiena.

Reference našich zákazníků

Přednáška byla pro mě velmi zajímavá, zatím nemám vlastní zkušenosti od dětí se zacházením s internetem, ale do budoucna mi vaše rady určitě pomůžou. Určitě to nebyl promarněný čas, velmi zajímavé to pro mě bylo.

Jiřina

Internetová bezpečnost

Velice pěkné vyjadřování lektora kurzu, doplněné zajímavými a poutavými obrazy v prezentaci, proložené praktickými ukázkami a příběhy ze života se závěrečnou diskusí, dělá z „Kurzu na hlavu“ výjimečný zážitek.

Zuzana

Kurz na hlavu

Dnešní seminář byl velice zajímavý a poučný. Pan lektor příjemný, srozumitelně nám vše vysvětlil. Spokojenost 100%.

Růžena

Internetová bezpečnost

Program kurzu byl super.

Poutavá prezentace s působivou vlastní tvorbou autora a hlavně poutavé vyprávění, které i zdánlivě nezábavnou teorii

udělá atraktivní. Skvělý přednes doplňovaný vtipnými komentáři rozhodně bavil všechny přítomné a i díky tomu si jistě odneseme spoustu poznatků, díky kterým bude náš život pozitivnější :-).

Markéta

Kurz na hlavu

Od kurzu jsem očekával nový pohled na danou problematiku,

a ten jsem dostal. Kurz mohu s radostí celkově ohodnotit jako profesionální, záživný, zábavný a poznatky a informace z něj mi budou v budoucnu jistě velmi užitečné, ať už v profesním či osobním životě. Děkuji! 

Jakub

Kurz na hlavu

Tato přednáška mi otevřela oči. Žáci, především díky poutavému přednášení, které bylo obohaceno o konkrétní (odstrašující) příklady z reálného života a fungování na sociální síti, pozorně naslouchali a aktivně se zapojovali. Troufám si říci, že si z této přednášky nemálo odnesli a po prvním přihlášení na sociální síť si aspoň zkontrolovali svá uživatelská nastavení.

Martina

Internetová bezpečnost

Kurz se mi moc líbil.

Byl pro mě velice přínosný a kladně hodnotím také doplnění kurzu praktickými ukázkami jak bojovat se stresem. Velké plus také dávám za poutavé zpracování prezentace.

Natálie

Duševní hygiena

Děti se dozvěděly nejen o nebezpečí, které se v anonymní džungli internetu může skrývat, ale také přemýšlely o tom, kde v případě ohrožení hledat pomoc. Preventivní program na toto téma absolvovali na podzim také žáci osmých ročníků, a protože se setkal u dětí s velkým ohlasem, plánujeme s panem Kaczorem spolupráci také v dalším roce.

Hana

Internetová bezpečnost

„Kurz na hlavu“ se mi moc líbil. Musím hodně vyšvihnout prezentaci, která nás kurzem po celou dobu provázela! Něco takto propracovaného se jen tak nevidí. Způsob, jakým přednášející mluvil a vzdělával mi moc vyhovoval. Zkrátka skvěle a smysluplně strávený den.

Veronika

Kurz na hlavu

Poptávka vzdělávacího programu


© 2013-2020, Mgr. Michal Kaczor | IČ: 07775911

Vytvořeno s láskou v Táboře na Macu.