Skip to main content

Autogenní trénink je relaxační technika připisována německému lékaři a psychiatrovi Johannesovi Heinrichovi Schultzovi,který metodu autogenního tréninku vypracoval (odtud tzv. Schultzův autogenní trénink). Konkrétně spočívá v sugesci a navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění svalstva v různých částech těla, a zároveň uvolnění mysli, tedy k celkové relaxaci. Člověk díky tomu dosahuje stavu hlubokého klidu. Schultz se zabýval hypnózou a všiml si, že lidé, kteří ji podstoupili, prožívali obvykle relaxovaný, uvolněný stav. Ten se vyznačoval pocity tíhy a tepla. Snažil se vyvinout způsob, jak tento stav u lidí navodit a výsledkem jeho snažení je právě autogenní trénink.

Než začnete cvičit, najděte si klidné místo, kde Vás nebude nic vyrušovat. Vhodné je mít na sobě volnější oblečení, které Vás nebude škrtit. Ideální je provádět cvičení vleže. Položte se na podlahu nebo si sedněte na židli. Pokud chcete ležet na zádech, ruce můžete nechat podél těla dlaněmi směrem dolů, anebo je volně položit do klína. Nohy mějte natažené a mírně od sebe, stejně jako prsty chodidel.

Schultzův autogenní trénink a detailní postup

1) Nejprve se několikrát nadechněte. 

Prospěšné může být i praktikování hlubokého dýchání před samotným cvičením.

2) Potichu si řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

3) Zaměřte svoji pozornost na ruce. 

Tiše a pomalu 6krát vyslovte: „Moje ruce jsou velmi těžké.”

Poté tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

4) Znovu zaměřte pozornost na ruce. 

Tiše a pomalu 6krát vyslovte: „Moje ruce jsou velmi teplé.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

5) Nyní zaměřte svoji pozornost na nohy. 

Tiše a pomalu 6krát vyslovte: „Moje nohy jsou velmi těžké.”

Poté tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

6) Znovu zaměřte pozornost na nohy. 

Tiše a pomalu 6krát vyslovte: „Moje nohy jsou velmi teplé.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

7) Dále tiše a pomalu 6krát řekněte: „Můj srdeční tep je pravidelný a klidný.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

8) Tiše a pomalu 6krát řekněte: „Moje dýchání je klidné a pravidelné.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

9) Tiše a pomalu 6krát řekněte: „Moje břicho je teplé.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

10) Tiše a pomalu 6krát řekněte: „Moje čelo je příjemně chladné.”

Pak tiše řekněte: „Jsem naprosto klidná/ý.”

11) Užívejte si pocit uvolnění, tepla i těžkosti. 

Pak tiše řekněte a proveďte: „zhluboka se nadechnout, zacvičit si rukama, otevřít oči.”

V klidu v sobě nechte proběhnout všechny pocity, myšlenky, vzpomínky. Nebraňte se ani tomu, abyste usnuli. Až Vám to bude příjemné a přijde ten správný čas, můžete otevřít oči a těšit se z příjemné relaxace. Při praktikování autogenního tréninku je důležitý pravidelný nácvik. Teprve pak má autogenní trénink ten správný efekt a můžete se těšit z jeho benefitů. Nácvik každého cvičení trvá zhruba 2 týdny. Konkrétně by se každý dílčí cvik v Schulzově autogenním tréninku měl trénovat po dobu 2 týdnů, třikrát denně po 5 minutách. Celý trénink tak trvá zhruba 3 měsíce

Často kladené otázky

Co je Schultzův autogenní trénink?

Schultzův autogenní trénink je relaxační technika, která se zaměřuje na indukci pocitu tepla a těžkosti v končetinách a dalších částech těla pomocí sugescí a opakování specifických formulací.

Jak probíhá cvičení autogenního tréninku?

Při cvičení autogenního tréninku se zavřou oči, zaujme se pohodlná poloha a postupně se jednotlivé části těla (jako paže, předloktí, břicho atd.) uvádějí do stavu relaxace a pocitu tepla a těžkosti.

K čemu slouží pocit tepla v různých částech těla během autogenního tréninku?

Pocit tepla v jednotlivých částech těla při autogenním tréninku napomáhá k uvolnění těla a mysli a má pozitivní vliv na vegetativní systém, který ovlivňuje autonomní funkce organismu, jako je například srdeční činnost nebo dýchání.

Kdo vyvinul metodu autogenního tréninku?

Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský lékař, profesor Johannes Schultz na základě poznatků z hypnózy a zvládání relaxace.

Jaké jsou výhody praktikování autogenního tréninku?

Autogenní trénink se používá k dosažení uvolnění organismu a mysli, snížení úrovně stresu a zlepšení celkové pohody. Pravidelné cvičení může být prospěšné pro zvládání různých situací a emocí.