Mgr. Michal Kaczor

BLOG

Jaké má deprese příznaky?

Jaké má deprese příznaky?

Jaké má deprese příznaky? V obecné rovině lze konstatovat, že deprese se může projevit v rovině fyzické i psychické, resp. psychosociální. Jednotlivé příznaky se mohou vzájemně prolínat a překrývat. U každého člověka se rovněž tyto příznaky mohou projevovat v různé...
Co je deprese?

Co je deprese?

O depresi se velmi často hovoří jako o diagnóze 21. století. Chceme-li se o ní bavit (a něco s ní dělat) zkusme si ji nejprve definovat. Hodně nám o ní napoví už jenom latinské slovo, od kterého je odvozena – tedy „depressio“, chcete-li stlačení...
Co je endogenní deprese?

Co je endogenní deprese?

V odborné literatuře lze zpravidla nalézt pojednání o dvou typech deprese – takzvané endogenní a tzv. exogenní depresi. Rozdíl mezi nimi je v zásadě následující: Endogenní deprese („vnitřní“) vzniká bez zjevných vnějších příčin, tedy především jako důsledek...
Jak se zbavit deprese?

Jak se zbavit deprese?

Hlavním cílem léčby čili toho, jak se zbavit deprese je odstranit příznaky vedoucí k rozvoji těchto stavů a restartovat původní kvalitu života. K tomu však není vždy nutně zapotřebí medikace (předepisování léků – především antidepresiv), ale je velmi vhodné využívat...
Co je psychosomatika?

Co je psychosomatika?

Pokud si kladete otázku, co je psychosomatika, náš článek Vám na ní detailně odpoví. Pojem „psychosomatika“ pochází ze dvou starořeckých slov psýché (čili duše) a sóma (čili tělo) a zdůrazňuje jejich vzájemné spojení. Psychosomatika se tedy zabývá vztahy mezi...
Co je úzkost?

Co je úzkost?

Možná si kladete otázku, co je úzkost? Bývá na veřejnosti často zmiňovaná, avšak její výklad může být různý, a navíc může být někdy zcela zaměňována s depresí. Úzkost si můžeme představit jako komplikovaný emoční stav, který zpravidla bývá doprovázený pocitem neklidu,...