Skip to main content

Hlavním cílem léčby čili toho, jak se zbavit deprese je odstranit příznaky vedoucí k rozvoji těchto stavů a restartovat původní kvalitu života. K tomu však není vždy nutně zapotřebí medikace (předepisování léků – především antidepresiv), ale je velmi vhodné využívat též psychoterapii, která může nemocnému pomoci vyrovnat se se situacemi, které mohly být spouštěčem depresivních stavů. U lehčích, případně středně těžkých forem deprese může pomoci samotná psychoterapie, někdy bývá vhodná také kombinace psychoterapie s antidepresivy.

Problém však už nastává v tom, že člověk v depresi mnohdy nemá dostatek sil k tomu, aby odbornou pomoc sám vyhledal. K tomu zpravidla potřebuje podporu rodiny a přátel, kteří ho však často naopak od odborné pomoci zrazují. Sami totiž nerozumí stavu, jímž jejich blízký prochází a apelují na něj, že by to měl zvládnout sám. Pokud to stav člověka umožňuje, účinným pomocníkem na této cestě mu může být duševní hygiena. Pomocníkem v záloze může být psychoterapeut. A v komplikovanějších situacích též antidepresiva.

Duševní hygiena: Jejím základem jsou vědecky propracovaná pravidla a rady, které nám pomáhají udržovat, prohlubovat nebo znovuzískávat duševní zdraví a rovnováhu. Pravidelně se češeme, čistíme si zuby, myjeme se, měníme si prádlo apod. Podobnou péči však vyžaduje i naše psychická stránka. Musíme o ni náležitě pečovat, stejně jako o naše tělo. Duševní hygiena (čili psychohygiena) je v řadě případů velmi účinnou první pomocí, když člověku „není do zpěvu“. O psychohygieně a jejích konkrétních účinných nástrojích se více dočtete v encyklopedii duševní hygieny.

Psychoterapie: Pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad svým vnímáním, myšlenkami a představami, emocemi i chováním. Hlavním cílem je podpora zdravých částí osobnosti. Terapeut se postupně snaží u klienta opět obnovit jeho zdravé myšlení, přirozené chování, snaží se v něm probudit sebedůvěru, znovuobnovit žebříček jeho hodnot apod. Během terapie se klient může naučit i způsoby, jak se vyrovnat se situacemi, do kterých se může v budoucnu dostat. Ukazuje cesty, jakými je možné se vydat. Psychoterapie je spíše jakýmsi průvodcem, jehož úkolem není říkat nám, co máme dělat, ale ukazuje nám možnosti, jak zkvalitnit svůj život.V rámci léčby deprese je možné setkat se také s méně častými metodami, které mohou na rovněž velmi efektivně účinkovat. Jedná se například o akupunkturu, aromaterapii, inhalaci, masáže, bylinky, homeopatii atp.   

Antidepresiva: Jde o léky, které upravují hladinu serotoninu, noradrenalinu a dopaminu v organismu. Pomáhají tedy vytvořit neurohormonální rovnováhu na těch neuronech v mozku, kde se v depresi projevuje jejich nedostatečné působení. V mírnějších případech jsou léky neocenitelnou pomůckou, která často dokáže dramaticky změnit průběh deprese. V dnešní době existuje několik druhů antidepresiv, které se od sebe liší častostí podávání či jejich vedlejšími účinky. Využívají se i při léčbě mnoha dalších nemocí (např. únavový syndrom), ale i třeba k úpravě spánku a tlumení bolesti. Je však důležité mít na paměti, že tento lék, na rozdíl od jiných, nezabírá ihned. První účinky se zpravidla objevují až po třech až šesti týdnech jejich užívání. Jeho volba by měla být pro člověka až poslední, takřka nouzovou, variantou.

Deprese

Co je deprese?

Mgr. Michal KaczorMgr. Michal Kaczor8. 3. 2023
Deprese

Co je endogenní deprese?

Mgr. Michal KaczorMgr. Michal Kaczor4. 4. 2024