Skip to main content

Pokud si kladete otázku, co je psychosomatika, náš článek Vám na ní detailně odpoví. Pojem „psychosomatika“ pochází ze dvou starořeckých slov psýché (čili duše) a sóma (čili tělo) a zdůrazňuje jejich vzájemné spojení. Psychosomatika se tedy zabývá vztahy mezi tělesnými a duševními procesy, které chápe jako dva propojené a neustále se ovlivňující systémy. V širším slova smyslu nazírá psychosomatika na člověka komplexně (čili celostně). Uplatňuje se v ní takzvaný bio-psycho-sociální přístup, neboť součástí psychosomatického pohledu je i sociální prostředí člověka, jeho vlivy, nároky, v neposlední řadě i spiritualita. 

Psychosomatika má snahu vidět příčiny zdravotních problémů ve všech souvislostech, mimo jiné i v tom, jaký má člověk vztah sám k sobě, ke svému tělu, ke svému okolí, jaké jsou jeho osobnostní zvláštnosti, tělesná konstituce, psychické charakteristiky, jaký je jeho způsob života, prožívání, chování, jaké jsou návyky, zvyklosti v jeho sociálním, pracovním, rodinném prostředí i ve vlastním intimním prostoru. Psychosomatika je poměrně mladý mezioborový přístup medicíny orientovaný spíše komplexně na člověka, nežli na nemoc jako takovou. V medicíně se psychosomatika významně rozvíjí teprve od 70. let 20. století. 

Psychosomatický přístup může být velmi žádoucí a efektivní v léčbě (nejenom) deprese. Právě pochopení a respektování člověka v jeho celistvosti může být tím správným klíčem k eliminaci příznaků a projevů deprese, tedy k jejímu efektivnímu vyléčení. Může však pomoci také v široké škále jiných životních obtíží. Stejně tak je ale nutné nezapomínat na duševní hygienu a její různé nástroje, které nám mohou významně, a hlavně účinně pomoci zlepšit naše duševní a tělesné zdraví.

Co se týká psychosomatických poruch jako takových, ty se mohou projevovat mnoha různými způsoby. Mezi nejčastější patří syndrom dráždivého tračníku, tenzní bolesti hlavy, chronické bolesti. Tyto stavy jsou často charakterizovány fyzickými příznaky, které nelze plně vysvětlit lékařskými testy nebo vyšetřeními. V mnoha případech mohou psychologické a emocionální faktory tyto příznaky zhoršit nebo dokonce způsobit.

Spojení mysli a těla je také klíčovou složkou placebo efektu, což je situace, kdy pacient pociťuje zlepšení symptomů poté, co dostal léčbu, která je z lékařského hlediska neúčinná. Léčba placebem může fungovat, protože spouští přirozené léčebné mechanismy těla, které jsou ovlivněny přesvědčením a očekáváním pacienta. Tento fenomén zdůrazňuje sílu mysli při utváření našich fyzických zážitků.

Navzdory rostoucímu množství výzkumů psychosomatiky stále mnoho lidí považuje tyto stavy za „vše v hlavě“. Toto stigma může vést k nedostatku porozumění a empatie pro osoby trpící psychosomatickými poruchami. Je důležité si uvědomit, že tyto podmínky jsou skutečné a mohou mít významný dopad na kvalitu života člověka.

Léčba psychosomatických poruch typicky zahrnuje kombinaci psychologických a lékařských intervencí. Psychoterapie může pacientům pomoci lépe porozumět emocionálním faktorům, které mohou přispívat k jejich fyzickým symptomům, a vyvinout strategie pro zvládání stresu a úzkosti. V některých případech mohou být k řešení fyzických příznaků nezbytné léky nebo jiné lékařské ošetření.

Závěrem lze říci, že psychosomatika je fascinující obor, který zkoumá komplexní vztah mezi myslí a tělem. Pochopení tohoto spojení je zásadní pro zlepšení našeho celkového zdraví a pohody. Když si uvědomíme, jaký dopad mohou mít psychologické a emocionální faktory na naše fyzické zdraví, můžeme podniknout kroky k lepšímu zvládnutí stresu, úzkosti a dalších negativních emocí. Léčením celého člověka, nikoli pouze fyzickými příznaky, můžeme dosáhnout lepších výsledků a vyšší kvality života.

Následující článek
Deprese

Co je deprese?

Mgr. Michal KaczorMgr. Michal Kaczor8. 3. 2023
Deprese

Co je endogenní deprese?

Mgr. Michal KaczorMgr. Michal Kaczor4. 4. 2024