Skip to main content

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače je dnes nedílnou součástí působení každé firmy a patří do strategií online marketingu, kterým je věnovaná nemalá pozornost. Není divu. Na rozdíl od placené reklamy má optimalizace webu pro vyhledávače (tzv. SEO) celou řadu výhod. SEO samo o sobě je bezplatné (samozřejmě se teď nebavíme o situaci, kdy si najmete SEO experta, který si za jeho práci účtuje odpovídající odměnu), zatímco za PPC reklamy ve vyhledávačích se musí platit. Oproti nim má SEO navíc dlouhodobý efekt – čili pokud systematicky pracujete na optimalizaci webu pro vyhledávače, budoucí výsledky na sebe zpravidla nenechají dlouho čekat a odehrávají se v dlouhodobém horizontu. Zatímco PPC reklamu si zaplatíte a funguje pouze do okamžiku, než jí platit přestanete. No a co se týče SEO, jeho největší výhodou je, že jde o organický čili neplacený obsah. A ten v mnohých případech daleko více poutá pozornost uživatelů, než PPC reklama, která je ve vyhledávání označená štítkem „reklama“ a pro mnoho uživatelů je tak neatraktivní – nechtějí na ní klikat.

Jako profesionální lektor, který školí on-line marketing pro úspěšné automotive společnosti (ŠKODA AUTO a v minulosti také FIAT) jsem si moc dobře vědom toho, jak důležité je předávat odborníkům srozumitelnou formou relevantní informace nejen z oblasti SEO. Často se setkávám s klienty, kteří buďto nemají o SEO téměř žádné informace a ještě neobjevili jeho ohromnou sílu, anebo s klienty, kteří vůbec nemají čas SEO řešit, a tak si najmou agenturu (v ideálním případě seriózní) a takřka slepě důvěřují tomu, co jim lidé z agentury řeknou, aniž by si informace, a tím spíše výsledky ověřovali. Pojďme to společně změnit. Pro Vaší firmu velmi rád připravím SEO školení na klíč, s ohledem na povahu Vašeho byznysu, a témata, která jsou relevantní právě pro Vás. Jsem zvyklý školit interaktivně a věřím, že Vám jsem schopen informace předat zajímavou a poutavou formou. Mojí výhodou je, že nejsem žádný „SEO šaman“ a výsledky SEO mám reálně ověřené nejen na práci v terénu, ale hlavně na vlastních projektech, kterým věnuji mnoho svého volného času a na kterých jsem se toho nejvíc naučil. Příkladem úspěchu mojí dlouhodobé práce je projekt MojeWebovka.cz, který byl založen s cílem poskytnout kvalitní a svého druhu jedinečný WordPress návod všem uživatelům tohoto redakčního systému. V průběhu dlouhodobé a systematické práce na tomto projektu se mi podařilo obsadit všechny klíčové fráze – wordpress návod, wordpress navod, wordpress tutorial cz, návod wordpress, wordpress návody a obsadit s nimi první místo na příčkách Google vyhledávání. Právě zde a v mých mnohých jiných projektech hrála roli dlouhodobá, systematická práce, a nikoli jednorázový zásah, prostřednictvím kterého bychom takových výsledků zcela jistě nedosáhli. Níže uvedený příklad je pouhou ukázkou části výsledků tohoto projektu – paleta klíčových slov, na které se projekt MojeWebovka.cz zobrazuje, je samozřejmě daleko širší. A neustále pracuji na zdokonalování tohoto projektu, které prakticky nekončí.

Proč je SEO školení a pravidelné vzdělávání v této oblasti pro firmy tolik důležité?

Co si budeme povídat, ve světě, kde drtivá většina spotřebitelů používá k vyhledávání produktů a služeb vyhledávače, je pro firmy naprosto zásadní mít kvalitně optimalizované webové stránky pro vyhledávače, aby oslovily své cílové publikum a zůstaly konkurenceschopné. To jde jen v případě, že firma má o SEO dostatečné množství relevantních informací a vnímá jeho důležitost. Nemusí to být nutně tak, že firma si SEO dělá sama…může si na to klidně najmout SEO specialistu, anebo agenturu. Nicméně i tak je naprosto zásadní, aby firma rozuměla základním principům optimalizace webů pro vyhledávače, a dovedla tak reálně kontrolovat činnost agentury / specialisty a ověřovat informace, které od takové agentury nebo specialisty přicházejí. Často se setkávám s klienty, kteří investovali nemalé peníze do neefektivních SEO strategií, protože jim jakási agentura s charakterem „SEO šamanů“ naslibovala hory doly – mimo jiné první příčky v pozicích vyhledávání na Googlu a Seznamu. A, světe div se, ono to dlouhou dobu nepřicházelo, nehledě k tomu, že agentura nedovedla naplňovat ani základní sliby/předpoklady.

Jaký je obsah typického školení které pro firmy realizuji?

Vzhledem k tomu, že se jedná o školení na klíč, vždy ho přizpůsobuji potřebám konkrétní firmy. Nicméně, zpravidla se dotýkáme typických oblastí, které jsou zásadní pro to, aby zaměstnanci firmy, kterou školím, dobře pochopili a ovládli základní principy SEO, počínaje tím, na jakém principu pracují vyhledávače, přes strukturu, obsah a celkovou kvalitu vlastního webu firmy až po opatření, skrze která ovlivňujeme vzájemnou komunikaci firemního webu s vyhledávači apod.

Typická témata na SEO školení pro firmy, která realizuji

  • informace o tom, na jakém principu fungují vyhledávače a vyhledávající uživatelé v prostředí internetu a jak se navzájem ovlivňují
  • co jsou to klíčová slova, co je ta neustále omílaná analýza klíčových slov a jak souvisí se SEO a s byznysem, resp. webem firmy
  • jaké parametry má dobře optimalizovaný web z pohledu SEO – čili co by měl web firmy splňovat, aby byl dobře optimalizovaný
  • jak by měla vypadat struktura webu firmy, její obsah a jak se s tím vším pojí ona analýza klíčových slov, resp. klíčová slova
  • jaké nástroje se dají ve firmě používat např. k základnímu zmapování klíčových slov, měření pozic ve vyhledávačích, monitoringu SEO chyb apod.
  • jak se obecně měří úspěch z pohledu SEO, jak kontrolovat, zda agentura/freelancer, který SEO pro firmu dělá, odvádí svou práci dobře
  • a další témata…

Vyplatí se na SEO firmy využít služeb specialisty a nechat se řádně proškolit?

Moje obecná odpověď je: Rozhodně ANO! Školení Vás finančně nezruinuje, i když samozřejmě…něco Vás to stát bude, ostatně jako jakékoli jiné školení, které pro Vaší firmu objednáváte. Ačkoli je možné, aby si firma postupně optimalizovala svůj web sama, takříkajíc svépomocně, je z mého pohledu nutné, aby k tomu měla aspoň základní penzum informací, resp. vědomostí. A na základě dlouhodobých zkušeností si troufám říci, že takové vědomosti přečtení několika článků na internetu prostě nepřinese. V tomto ohledu se jeví jako skutečně vhodnější spolupracovat se specialistou – no a najmutí specialisty na SEO může přinést mnoho výhod, mezi které patří např.:

  • Větší odbornost: Specialista na SEO má znalosti a zkušenosti, díky kterým dovede firmu odborně a efektivně proškolit, nehledě k tomu, že školení přizpůsobí přímo danému prostředí firmy a je schopen pružně reagovat na dotazy související s provozem dané firmy, a tak se může stát Vaším nenahraditelným pomocníkem, který Vám zodpoví nejeden palčivý dotaz
  • Úspora času: SEO je zpravidla časově velmi náročný proces, nicméně specialista na SEO Vám může pomoci ušetřit čas tím, že Vám v průběhu školícího dne v kostce shrne všechny důležité informace, které byste jinak museli složitě vyhledávat v prostředí internetu, nehledě k tomu, že řada těchto informací by mohla být z Vaší strany nepřesně pochopena – pokud se navíc rozhodnete s tímto specialistou později spolupracovat, může Vám ušetřit další hodiny, dny a možná i týdny času, což vám umožní soustředit se více na Vaše podnikání a jeho jádro
  • Lepší výsledky: Díky školení, přesně ušitému na míru Vaší firmě, můžete dosáhnout daleko lepších výsledků, protože problematiku SEO lépe pochopíte a uchopíte – školitel Vám navíc pomůže zodpovědět spoustu otázek v souvislosti se SEO vs. Vaší firmou – navíc, pro běžného uživatele zpravidla není v jeho silách, aby ovládal všechny dovednosti týkající se optimalizace pro vyhledávače, nehledě k tomu, že profesionální nástroje k tomu určené jsou relativně dost nákladné a firma by si je musela tak či tak hradit

Sečteno, podtrženo, SEO je pro dnešní firmy kritickým aspektem online marketingu a SEO školení firmě může přinést mnoho výhod. Spoluprací se specialistou na SEO může majitel firmy ušetřit čas, dosáhnout lepších výsledků a udržet si náskok před konkurencí. Pokud Vás možnost individuálního SEO školení pro Vaší firmu zaujala, neváhejte mne nezávazně kontaktovat a moc rád připravím koncept SEO školení právě pro Vaší firmu – profesionálně a na míru.

momentka Michala Kaczora z kanceláře

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.