Skip to main content

SEO Copywriting je svým způsobem „pisatelské umění“, které se týká vytváření obsahu optimalizovaného pro vyhledávače (viz téma SEO). Obsah je navržen tak, aby zaujal a připoutal cílové publikum. Čili je to specializovaná forma psaní obsahu, která kombinuje jak dovednosti v oblasti kreativního psaní, tak techniky optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jedná se o umění vytvářet přesvědčivý, a především kvalitní obsah, který se dobře umisťuje ve vyhledávačích, a zároveň zaujme čtenáře.

V dnešní době, kdy je většina firem přítomna na internetu, se poptávka po SEO Copywriterech výrazně zvýšila. SEO Copywriting je důležitou součástí každé marketingové strategie. Ale bohužel-bohudík to nechodí tak, že by si firma najala Copywritera a ten si psal o čem chtěl. Copywriting musí vycházet z detailní analýzy klíčových slov, která, za předpokladu, že je provedena správně, odhalí různé kategorie klíčových slov, resp. témat, která souvisí s předmětem daného on-line projektu, jsou vyhledávaná dostatečným množstvím internetových uživatelů, a mají tak potenciál oslovit širší publikum. S tím souvisí podstatný fakt – aby člověk uspěl v SEO Copywritingu, musí nejprve dobře rozumět cílové skupině, jejím potřebám a chování při vyhledávání. Musí mít také komplexní znalosti osvědčených postupů SEO. Zjednodušeně řečeno: pokud píšete o něčem, co nikdo nehledá a co je pro uživatele nezajímavé, takřka jistě se nesetkáte s úspěchem. Pokud však víte, co Vaše cílová skupina vyhledává a co je pro ni z hlediska obsahu zajímavé, máte z poloviny vyhráno. Ne však zcela. Obsah článků musí být dostatečně čtivý, relevantní pro danou cílovou skupinu, a stejně tak musí lidem dávat nějakou přidanou hodnotu. Pokud napíšete článek, který je na nižší úrovni, než články většiny konkurenčních webů, je dost pravděpodobné, že s takovým článkem u čtenářů příliš nezabodujete.

SEO copywriting není jen o nacpání klíčových slov do obsahu; jde o vytvoření obsahu, který je informativní, poutavý a přesvědčivý a zároveň obsahuje správná klíčová slova na správných místech. Cílem je najít rovnováhu mezi SEO a uživatelským komfortem a zajistit, aby obsah splňoval potřeby vyhledávačů i lidských čtenářů.

Sečteno podtrženo, efektivní SEO Copywriting zahrnuje tvorbu vysoce kvalitního, jedinečného a relevantního obsahu, který čtenářům poskytuje nějakou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se on-line prostředí stále vyvíjí, lze předpokládat, že význam SEO Copywritingu i nadále poroste. V dnešní době navíc do tohoto tématu výrazně vstupuje umělá inteligence. Ta dnes dovede „vyplodit“ spoustu článků na relativně dobré úrovni. Bez zásahu člověka to však, alespoň v tuto chvíli, nejsou články, které by se daly univerzálně používat. Proto lidský faktor je a v následujících letech zřejmě i nadále bude důležitou součástí SEO Copywritingu.

SEO Copywriting a klíčové prvky

Efektivní SEO Copywriting zahrnuje několik klíčových prvků, mezi které patří např.:

  • Analýza klíčových slov: Jedná se o průzkum a výběr správných klíčových slov, na která je vhodné se v obsahu zaměřit. Slouží k tomu třeba nástroje, jako je Google Keyword Planner, Sklik plánovač klíčových slov, Collabim, Ahrefs ad. Tyto nástroje pomohou identifikovat klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání, nízkou konkurencí a vysokou relevancí pro danou cílovou skupinu.
  • Nadpis článku, titulek, popisek: To je pomyslná „svatá trojice“. Každý článek musí mít relevantní hlavní nadpis (H1), a také samozřejmě další úrovně nadpisů (H2-H6), které pracují s cílovým klíčovým slovem. Také titulek by měl být dostatečně poutavý, a hlavně optimalizovaný pomocí cílového klíčového slova. Patří sem i popisek – ten je stručným shrnutím obsahu, které se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. V souhrnu by vše zmiňované mělo odrážet obsah Vaší stránky a lákat uživatele, aby klikli na odkaz a obsah si přečetli.
  • Kvalitní obsah: Obsah je král, jak kdysi prohlásil Bill Gates. A právě o kvalitní obsah tady jde nejvíc! Neznamená to nic jiného, než že by obsah měl být dobře napsaný, informativní a poutavý. Měl by poskytovat patřičnou hodnotu pro cílovou skupinu, odpovídat na její otázky, řešit její „problémy“ atd. Měl by být také optimalizován pomocí cílových klíčových slov a náležitě strukturován pomocí nadpisu, podnadpisů, odrážek, obrázků atd.
  • Interní a externí odkazy: Váš obsah by měl být interně propojen s dalšími relevantními stránkami na Vašem webu a externě s autoritativními zdroji (např. s články na navštěvovaných serverech). To pomáhá vyhledávačům pochopit kontext a relevanci Vašeho obsahu a zlepšuje to celkově uživatelský zážitek.

SEO Copywriting a osvědčené postupy

Chcete-li psát obsah, který je úspěšný a líbí se čtenářům i vyhledávačům, pro začátek postačí držet se základních pravidel:

  • Poznejte své publikum: Zjistěte, co vaše cílové publikum trápí, jaké má potřeby a preference. Využijte tyto znalosti k vytvoření relevantního, hodnotného a poutavého obsahu.
  • Pište pro lidi, optimalizujte pro vyhledávače: Přestože je důležité optimalizovat obsah pomocí správných klíčových slov a struktury, neobětujte kvalitu a čtivost kvůli SEO. Nejprve pište pro lidi, a teprve potom optimalizujte pro vyhledávače.
  • Používejte konverzační tón: Pište konverzačním tónem, který je snadno čitelný a srozumitelný. Používejte jednoduchý jazyk, vyhněte se žargonu a dlouhé odstavce rozdělte na kratší.
  • Používejte multimédia: Používejte obrázky, videa, infografiky a další multimédia, aby byl váš obsah poutavější a sdílenější.
  • Měření a zdokonalování: Pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics, sledujte výkonnost svého obsahu a vylepšujte svou strategii na základě toho, co funguje a co ne.

Přestože existují obecná doporučení, čeho se v SEO Copywritingu držet, je to vcelku náročná a komplexní disciplína, která předpokládá nejen schopnost napsat kvalitní a čtivý text, ale také ovládat samotnou optimalizaci webů pro vyhledávače (SEO). Pokud jste se ocitli v bodě, kdy byste rádi využili možnosti nechat si napsat profesionální text pro Váš on-line projekt, neváhejte a kontaktujte mne. Rád Vám pomůžu nejen s napsáním tohoto textu, ale také s dalšími oblastmi SEO.

momentka Michala Kaczora z kanceláře

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.