Mgr. Michal Kaczor

w

Kontaktujte mne

Spojení mého profesionálního know-how a Vašich nápadů může mít jedinečné výsledky 🙂

w

Stačí kliknout!

Kliknutím na tlačítko se teleportujete přímo na stránku, kde čeká kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

SEO Copywriting. Tvorba obsahu který je vyhledáván a úspěšně nalezen.

SEO

SEO copywriting je umění psát obsah, který je nejen poutavý a čtivý, ale také optimalizovaný pro vyhledávače, aby se ve výsledcích vyhledávání dobře umisťoval. V textu detailně zmíním všechny základní informace o SEO Copywritingu, stejně jako obecná doporučení, jak k psaní textů pro web přistupovat.
SEO Copywriting (ilustrativní obrázek)

SEO Copywriting je svým způsobem „pisatelské umění“, které se týká vytváření obsahu optimalizovaného pro vyhledávače (viz téma SEO). Obsah je navržen tak, aby zaujal a připoutal cílové publikum. Čili je to specializovaná forma psaní obsahu, která kombinuje jak dovednosti v oblasti kreativního psaní, tak techniky optimalizace pro vyhledávače (SEO). Jedná se o umění vytvářet přesvědčivý, a především kvalitní obsah, který se dobře umisťuje ve vyhledávačích, a zároveň zaujme čtenáře.

V dnešní době, kdy je většina firem přítomna na internetu, se poptávka po SEO Copywriterech výrazně zvýšila. SEO Copywriting je důležitou součástí každé marketingové strategie. Ale bohužel-bohudík to nechodí tak, že by si firma najala Copywritera a ten si psal o čem chtěl. Copywriting musí vycházet z detailní analýzy klíčových slov, která, za předpokladu, že je provedena správně, odhalí různé kategorie klíčových slov, resp. témat, která souvisí s předmětem daného on-line projektu, jsou vyhledávaná dostatečným množstvím internetových uživatelů, a mají tak potenciál oslovit širší publikum. S tím souvisí podstatný fakt – aby člověk uspěl v SEO Copywritingu, musí nejprve dobře rozumět cílové skupině, jejím potřebám a chování při vyhledávání. Musí mít také komplexní znalosti osvědčených postupů SEO. Zjednodušeně řečeno: pokud píšete o něčem, co nikdo nehledá a co je pro uživatele nezajímavé, takřka jistě se nesetkáte s úspěchem. Pokud však víte, co Vaše cílová skupina vyhledává a co je pro ni z hlediska obsahu zajímavé, máte z poloviny vyhráno. Ne však zcela. Obsah článků musí být dostatečně čtivý, relevantní pro danou cílovou skupinu, a stejně tak musí lidem dávat nějakou přidanou hodnotu. Pokud napíšete článek, který je na nižší úrovni, než články většiny konkurenčních webů, je dost pravděpodobné, že s takovým článkem u čtenářů příliš nezabodujete.

SEO copywriting není jen o nacpání klíčových slov do obsahu; jde o vytvoření obsahu, který je informativní, poutavý a přesvědčivý a zároveň obsahuje správná klíčová slova na správných místech. Cílem je najít rovnováhu mezi SEO a uživatelským komfortem a zajistit, aby obsah splňoval potřeby vyhledávačů i lidských čtenářů.

Sečteno podtrženo, efektivní SEO Copywriting zahrnuje tvorbu vysoce kvalitního, jedinečného a relevantního obsahu, který čtenářům poskytuje nějakou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se on-line prostředí stále vyvíjí, lze předpokládat, že význam SEO Copywritingu i nadále poroste. V dnešní době navíc do tohoto tématu výrazně vstupuje umělá inteligence. Ta dnes dovede „vyplodit“ spoustu článků na relativně dobré úrovni. Bez zásahu člověka to však, alespoň v tuto chvíli, nejsou články, které by se daly univerzálně používat. Proto lidský faktor je a v následujících letech zřejmě i nadále bude důležitou součástí SEO Copywritingu.

SEO Copywriting a klíčové prvky

Efektivní SEO Copywriting zahrnuje několik klíčových prvků, mezi které patří např.:

  • Analýza klíčových slov: Jedná se o průzkum a výběr správných klíčových slov, na která je vhodné se v obsahu zaměřit. Slouží k tomu třeba nástroje, jako je Google Keyword Planner, Sklik plánovač klíčových slov, Collabim, Ahrefs ad. Tyto nástroje pomohou identifikovat klíčová slova s vysokým objemem vyhledávání, nízkou konkurencí a vysokou relevancí pro danou cílovou skupinu.
  • Nadpis článku, titulek, popisek: To je pomyslná „svatá trojice“. Každý článek musí mít relevantní hlavní nadpis (H1), a také samozřejmě další úrovně nadpisů (H2-H6), které pracují s cílovým klíčovým slovem. Také titulek by měl být dostatečně poutavý, a hlavně optimalizovaný pomocí cílového klíčového slova. Patří sem i popisek – ten je stručným shrnutím obsahu, které se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. V souhrnu by vše zmiňované mělo odrážet obsah Vaší stránky a lákat uživatele, aby klikli na odkaz a obsah si přečetli.
  • Kvalitní obsah: Obsah je král, jak kdysi prohlásil Bill Gates. A právě o kvalitní obsah tady jde nejvíc! Neznamená to nic jiného, než že by obsah měl být dobře napsaný, informativní a poutavý. Měl by poskytovat patřičnou hodnotu pro cílovou skupinu, odpovídat na její otázky, řešit její „problémy“ atd. Měl by být také optimalizován pomocí cílových klíčových slov a náležitě strukturován pomocí nadpisu, podnadpisů, odrážek, obrázků atd.
  • Interní a externí odkazy: Váš obsah by měl být interně propojen s dalšími relevantními stránkami na Vašem webu a externě s autoritativními zdroji (např. s články na navštěvovaných serverech). To pomáhá vyhledávačům pochopit kontext a relevanci Vašeho obsahu a zlepšuje to celkově uživatelský zážitek.

SEO Copywriting a osvědčené postupy

Chcete-li psát obsah, který je úspěšný a líbí se čtenářům i vyhledávačům, pro začátek postačí držet se základních pravidel:

  • Poznejte své publikum: Zjistěte, co vaše cílové publikum trápí, jaké má potřeby a preference. Využijte tyto znalosti k vytvoření relevantního, hodnotného a poutavého obsahu.
  • Pište pro lidi, optimalizujte pro vyhledávače: Přestože je důležité optimalizovat obsah pomocí správných klíčových slov a struktury, neobětujte kvalitu a čtivost kvůli SEO. Nejprve pište pro lidi, a teprve potom optimalizujte pro vyhledávače.
  • Používejte konverzační tón: Pište konverzačním tónem, který je snadno čitelný a srozumitelný. Používejte jednoduchý jazyk, vyhněte se žargonu a dlouhé odstavce rozdělte na kratší.
  • Používejte multimédia: Používejte obrázky, videa, infografiky a další multimédia, aby byl váš obsah poutavější a sdílenější.
  • Měření a zdokonalování: Pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics, sledujte výkonnost svého obsahu a vylepšujte svou strategii na základě toho, co funguje a co ne.

Přestože existují obecná doporučení, čeho se v SEO Copywritingu držet, je to vcelku náročná a komplexní disciplína, která předpokládá nejen schopnost napsat kvalitní a čtivý text, ale také ovládat samotnou optimalizaci webů pro vyhledávače (SEO). Pokud jste se ocitli v bodě, kdy byste rádi využili možnosti nechat si napsat profesionální text pro Váš on-line projekt, neváhejte a kontaktujte mne. Rád Vám pomůžu nejen s napsáním tohoto textu, ale také s dalšími oblastmi SEO.

Mgr. Michal Kaczor (studio)

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.

Mgr. Michal Kaczor

Tvorbě webů a jejich optimalizaci pro vyhledávače (SEO) se věnuji dlouho. Více než 15 let. Už na základce jsem v on-line světě neustále šmejdil a oblíbil si ho natolik, že později (2008) jsem, ještě jako středoškolský student, absolvoval rekvalifikaci: Tvorba webů. V průběhu mé letité praxe jsem se také hodně naučil v oblasti SEO čili problematiky optimalizace webů pro vyhledávače. Už před lety jsem založil projekt Moje Webovka, skrze který jsem si účinnost SEO prakticky ověřil. Kromě toho se věnuji také tématům (mj. duševního) zdraví, které jsou chtě/nechtě s dnešním technologickým světem úzce propojena.