Skip to main content

Víte, že můžete mít nejlepší webovou stránku na světě, ale pokud se nikdo nedozví o její existenci, je to ztráta času i peněz? Dnešní on-line svět je nekompromisní v tom, že pro to, abyste uspěli, musíte mít nejen kvalitní web (ať už z hlediska obsahu, designu, celkové originality / kreativity atd.), ale také špičkovou optimalizaci webu pro vyhledávače (čili SEO), kterými jsou v našem českém prostředí převážně Google a Seznam. Web, který není pro vyhledávače optimalizovaný, zpravidla není vidět. A nemusím dodávat, že neviditelný web nikdo nenavštíví, nikdo si na něm nic nepřečte ani nekoupí… Už jenom z tohoto důvodu je nezbytně nutné se optimalizací webu pro vyhledávače zabývat, ať už jste firma anebo jednotlivec. Pokud řešíte jakékoli otázky, týkající se tématu optimalizace webu pro vyhledávače, právě zde vstupuje do hry SEO konzultace, která může být ideálním řešením pro Vás.

Jak probíhá SEO konzultace se mnou?

Moje SEO služby jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomohly dosáhnout co nejlepšího výsledku ve vyhledávačích, a přilákat tak více návštěvníků, resp. potenciálních zákazníků na jejich webové stránky. Nutno dodat, že poskytuji komplexní služby, které se zaměřují se na všechny klíčové aspekty optimalizace webových stránek. Vycházím při tom z aktuálních poznatků, stejně jako z jasně daných pravidel (např. aktuální metodika Googlu týkající se SEO). Každému klientovi věnuji individuální pozornost a zohledňuji jeho specifické potřeby související s jeho konkrétním on-line projektem. Ať už jste firma, která chce provést analýzu klíčových slov, anebo jednotlivec, který chce na svůj web více návštěvníků, ale neví, jak to má udělat apod., jsem tu pro Vás. Konzultace je zpravidla úplně prvním kontaktem se zákazníkem, kdy v první fázi obvykle řešíme současný stav SEO týkající se webových stránek zákazníka. Spousta zákazníků přichází již s konkrétním problémem, který chtějí v rámci konzultace řešit. Ten má typicky krátkodobou povahu. Jde například o volbu vhodného SEO pluginu pro redakční systém WordPress a vysvětlení jeho používání. Nebo jde o problémy technického rázu (chybové stravy v Google Search Consoli, konkrétní stránka se dlouhodobě nezobrazuje ve vyhledávání apod.) Jiní klienti zase řeší rychlost webových stránek (některé stránky se načítají příliš dlouho nebo má majitel webu pochybnosti o výkonu hostingu poskytovatele apod.) … V takových případech konzultace pomůže efektivně řešit daný problém, který si nevyžaduje dlouhodobější řešení.

Pokud zákazník na konzultaci nepřichází s žádným konkrétním problémem, ale spíše s cílem komplexně zlepšit SEO výkon jeho webových stránek, nejprve se bavíme o on-line projektu jako takovém, jeho cílech, cílové skupině atd., identifikujeme oblasti, které by se v rámci jeho webových stránek daly zlepšovat, stejně jako kroky, které už má zákazník za sebou (např. si nechal zpracovat analýzu klíčových slov, obsahovou strategii apod.) Dle toho se pak konzultace odvíjí ke konkrétním službám, které zákazníkovi pomohou jeho projekt posunout vpřed. Rád bych pro upřesnění zmínil, že obvykle s klienty spolupracuji právě na bázi dlouhodobější spolupráce. V rámci této se projektu klienta věnujeme dlouhodobě, systematicky a s ohledem na jeho současné i budoucí cíle/výsledky. Vycházím z toho, že pokud má projekt korektně fungovat a jeho optimalizace pro vyhledávače přinášet náležité výsledky, je nutno se webu věnovat v dlouhodobějším časovém horizontu, a nikoli jenom jednorázově. Jednorázové konzultace v tomto ohledu prakticky nic neřeší, přestože existují krátkodobější témata, pro která je konzultace vhodná (viz výše).

Příkladem úspěchu mojí dlouhodobé práce je projekt MojeWebovka.cz, který byl založen s cílem poskytnout kvalitní a svého druhu jedinečný WordPress návod všem uživatelům tohoto redakčního systému. V průběhu dlouhodobé a systematické práce na tomto projektu se mi podařilo obsadit všechny klíčové fráze – wordpress návod, wordpress navod, wordpress tutorial cz, návod wordpress, wordpress návody a obsadit s nimi první místo na příčkách Google vyhledávání. Právě zde a v mých mnohých jiných projektech hrála roli dlouhodobá, systematická práce, a nikoli jednorázový zásah, prostřednictvím kterého bychom takových výsledků zcela jistě nedosáhli. Níže uvedený příklad je pouhou ukázkou části výsledků tohoto projektu – paleta klíčových slov, na které se projekt MojeWebovka.cz zobrazuje, je samozřejmě daleko širší. A neustále pracuji na zdokonalování tohoto projektu, které prakticky nekončí.

praktická ukázka reálných výsledků na projektu MojeWebovka.cz

SEO konzultace je efektivním odrazovým můstkem

Konzultace obvykle klientům poskytnou dobrý odrazový můstek, aby se mohli odrazit v další práci na jejich webu. Jak jsem nastínil výše, konzultace se obvykle na základě zjištěných potřeb zákazníka ubírá ke konkrétním službám, na kterých se zákazníky následně dlouhodoběji a systematicky pracujeme:

  • SEO konzultace – slouží k řešení různých témat optimalizace webu pro vyhledávače (SEO), zpravidla nevyžadujících delší spolupráci
  • SEO analýza webu (audit) – stav webu z hlediska technického i obsahového – audit Vám pomůže rozklíčovat veškeré problematické stránky webu, a stejně tak Vám přinese řešení těchto jednotlivých problematických oblastí
  • Analýza klíčových slov – určuje vhodná klíčová slova pro web, která můžete použít při tvorbě obsahu, resp. zlepšování umístění webu ve vyhledávačích
  • Obsahová strategie – vychází z analýzy klíčových slov a pomáhá najít publikační priority, příležitosti/témata, a také plán
  • SEO školení – interaktivní školení přímo na klíč potřebám konkrétní firmy – pokrývá všechny zásadní oblasti problematiky SEO

Věřím, že moje SEO konzultace Vám může pomoci zlepšit výkon Vašeho webu z hlediska optimalizace pro vyhledávače (SEO). Pokud hledáte kvalitní SEO řešení, připravené přesně na míru Vašim potřebám, neváhejte a kontaktujte mě, rád Vám se vším pomohu a společně najdeme řešení.

momentka Michala Kaczora z kanceláře

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.