Skip to main content

Obsahová strategie SEO je proces tvoření a optimalizace obsahu, který je provázaný s tématem daného on-line projektu, a samozřejmě také s cílovou skupinou. Zkuste si představit jakoukoli knihu, která Vás v průběhu Vašeho života pohltila a „hltali“ jste jí jedním dechem. O podobný efekt se pokoušíme i v případě tvorby SEO obsahu. Je potřeba vytvořit takový obsah, který bude čtivý, a v neposlední řadě bude mít pro čtenáře přidanou hodnotu. Obecně bychom řekli, že je prostě a jednoduše bude bavit a díky tomu na našem webu rádi stráví svůj drahocenný čas, protože texty jsou pro ně zajímavé a přínosné. Abychom takový obsah mohli tvořit a plánovat, základem je porozumění potřebám, zájmům a preferencím cílového publika, stejně jako identifikace relevantních témat a klíčových slov (viz analýza klíčových slov) či vytváření vysoce kvalitního obsahu (viz SEO Copywriting), který návštěvníkům poskytuje onu zmiňovanou hodnotu. Málokdo si však uvědomuje, že všechno začíná u smysluplné architektury (chcete-li struktury) webových stránek, která dává smysl jak uživatelům, tak vyhledávačům, které web komplexně hodnotí. Právě proto s mými zákazníky, kterým poskytuji komplexní služby, pracuji v náležité posloupnosti tak, aby z výsledku vytěžili maximum. Nejprve se zaměřujeme na analýzu klíčových slov (za předpokladu, že si ji zákazník ještě nenechal zpracovávat a přichází bez ní), na základě této analýzy pak sestavujeme vhodnou architekturu / strukturu webových stránek, a teprve poté se zaměřujeme na samotnou obsahovou strategii – čili identifikujeme obsahové příležitosti, stanovujeme publikační priority, okruhy témat a jejich dosah atd. Jednotlivé kroky blíže rozpracovávám v dalších kapitolách.

Jednotlivé kroky vedoucí ke kvalitnímu obsahu webových stránek

V zásadě se s nově přicházejícím klientem, který chce poskytnout komplexní služby zaměřujeme na 4 zásadní kroky (níže). V případě, kdy už má klient některý z kroků za sebou (např. analýzu klíčových slov), postupujeme následujícími kroky.

1) Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov v SEO zahrnuje mimo jiné průzkum a výběr správných klíčových slov. Osobně postupuji tak, že prostřednictvím analytických nástrojů (jako například Collabim), analyzuji konkurenční webové stránky projektu mého klienta (které jsou např. podobně tematicky zaměřené). Zajímá mě zdroj organické návštěvnosti u několika největších konkurentů mého klienta. Zjistíme díky tomu, na která klíčová slova jeho konkurence cílí, potažmo na která klíčová slova se zobrazuje ve vyhledávání. Mimo jiné pracujeme také s konkrétními návrhy klíčových slov, které nám analytické nástroje nabídnou. Díky tomu v souhrnu získáme poměrně dost obsáhlou databázi různých klíčových slov, se kterými dále pracujeme, a prostřednictvím kterých optimalizujeme projekt pro vyhledávače. Tím to ale zdaleka nekončí. Následuje proces tzv. „očišťování“, jehož smyslem je odstranění duplicit a nerelevantních frází. K tomuto většinou využívám nástroje OpenRefine a Excel. Z finálního seznamu se obvykle vyřadí fráze s nízkou hledaností (cca nižší než 10 návštěv/měsíc). Ke každému klíčovému slovu se pak stanovují priority atd. Výsledkem je seznam vysoce relevantních klíčových slov, se kterými je dále možné pracovat v rámci sestavování struktury webových stránek, tvorby obsahové strategie, a samozřejmě také samotného obsahu.

2) Struktura (tzv. architektura) webových stránek

Struktura webu odkazuje na způsob, jakým je váš web organizován čili strukturován – můžete si pod tím představit hierarchii jednotlivých stránek, příspěvků a dalších prvků na webových stránkách. Kvalitní struktura webu pochopitelně hraje klíčovou roli v SEO, protože vyhledávače Google i Seznam ji používají k pochopení obsahu webu při procházení. Je to podobný princip, jako když si necháte stavět rodinný dům od stavební firmy. Zcela jistě má proces stavby rodinného domu logický postup a jednotlivé dílčí kroky na sebe logicky navazují. Stejně tak by na sebe měly logicky navazovat jednotlivé prvky Vašeho webu – mám na mysli například vstupní stránky, příspěvky, členění do kategorií / rubrik atd.

Je tedy jistě logické, že korektní informační architektura zahrnuje veškeré důležité vstupní stránky (ať je to stránka domovská, kontaktní, stránka se službami, produktem, anebo ceníkem atd.), logicky strukturovaný obsah stránek, navigaci stránek (především menu a další navigační prvky jako např. akční tlačítko ke kontaktování apod.) To vše je v souhrnu klíčové pro snadnou orientaci návštěvníků na webu, ale stejně tak vyhledávačů, které se Váš web snaží pochopit při procházení a na základě toho jej hodnotí.

3) Obsahová strategie

Dobře provedená obsahová strategie SEO může pomoci on-line projektu umístit se výše ve výsledcích vyhledávání, a přilákat tak více návštěvníků z organického (čili neplaceného / přirozeného) provozu. Efektivní obsahová strategie SEO zahrnuje několik klíčových prvků, včetně:

  • Identifikace obsahových příležitostí: vychází se nejen z analýzy klíčových slov, ale také z analýzy konkurenčních on-line projektů – to vede k identifikaci relevantních témat, která jsou v souladu s vašimi cíli a potřebami cílového publika. Zaměřujeme se také na dosah jednotlivých témat, resp. největší publikační příležitosti pro daný projekt.
  • Vytváření obsahu: Jedná se o samotné vytváření vysoce kvalitního, relevantního a hodnotného obsahu, který je přínosný pro cílovou skupinu. Sem mohou patřit např. blogové příspěvky, články, infografiky, videa, podcasty a další.
  • Optimalizace obsahu: Zahrnuje optimalizaci obsahu pomocí správné struktury, formátování textu a důležitých SEO atributů (především nadpisy, titulky, popisky, alternativní popisky u obrázků) , aby byl pro vyhledávače a uživatele atraktivnější.
  • Propagace obsahu: Jedná se spíše o dílčí aktivitu, která může podpořit celkový dosah daného obsahu a zajistit vyšší návštěvnost. Zahrnuje propagaci obsahu prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální média, e-mailový marketing apod.

4) SEO Copywriting

Finálním krokem je samotný SEO Copywriting, který spočívá ve vytváření obsahu webových stránek, který je poutavý pro čtenáře a optimalizovaný pro vyhledávače. Tím pádem je jeho hlavním cílem zlepšit hodnocení webových stránek z hlediska vyhledávačů (Google a Seznam), zlepšit jejich umístění, a tedy zvýšit celkovou návštěvnost webu. V rámci SEO je kvalitní text jedním z nejdůležitějších faktorů, neboť úspěch má zejména ten obsah, který je pro návštěvníky webu relevantní, hodnotný a přináší jim něco pozitivního. Ne každý má však talent na psaní originálních textů, proto spousta zákazníků využívá služeb SEO Copywritingu, které se zaměřují na psaní takovýchto textů.

Výhody, které přináší kvalitní obsah a dobře zvládnutá obsahová strategie

Efektivní obsahová strategie SEO s sebou přináší spoustu výhod, mimo jiné hlavně následující:

  • Lepší hodnocení ze strany vyhledávačů: Vytvořením vysoce kvalitního, relevantního a hodnotného obsahu, který je optimalizován pro vyhledávače, můžete zlepšit své hodnocení ve vyhledávání a přilákat na svůj web kvalifikovanější návštěvnost.
  • Zvýšená návštěvnost: Přilákáním většího objemu zákazníků na Vaše webové stránky můžete zvýšit své šance na generování potenciálních zákazníků.
  • Lepší uživatelský dojem: Vytvořením kvalitního obsahu můžete jednoznačně zlepšit celkový uživatelský dojem z Vašich webových stránek.
momentka Michala Kaczora z kanceláře

Mgr. Michal Kaczor
SEO specialista

Pomáhám klientům optimalizovat jejich weby pro vyhledávače a postupně růst v organickém vyhledávání (Google, Seznam). Rád s Vámi realizuji bezplatnou a nezávaznou on-line schůzku a připravím pro Vás ty nejlepší SEO služby.