Skip to main content

Otázka co je jóga je v dnešní době možná poněkud zbytečná, protože jde o velmi oblíbenou aktivitu posledních let. Dnešní jóga pochází z Indie a má zdokumentovanou historii 2000 let nazpět. V souhrnu se jedná se o kombinaci tělesného a mentálního cvičení, při kterém dochází k protahování svalů, a následně k uvolňování těla a mysli. Jóga je tak vhodným způsobem odbourávání dlouhodobého stresu, který se projevuje zejména ztuhnutím svalů. Využívá mnoho technik práce s tělem, které vzájemně kombinuje, jako například dechová cvičení (kladení důrazu na plné, hluboké a pomalé dýchání) a různorodé jógové pozice (ásany). Výsledným efektem je uvolňování svalů, kloubů a zbavení se povrchního dýchání, typického pro stres (Harrison, E., 2011).

Jóga sdílí mnoho benefitů s obecnými cvičebními, relaxačními a meditačními přístupy. Tradičně je jóga životním stylem sestávajícím z osmi částí, které zahrnují etická pravidla pro život, a dokonce i doporučení ohledně stravování. Samotné pozice, nazývané ásany, jsou jenom jednou z těchto částí. Posledních pět částí je věnováno úrovním meditace. Od pranayamy, zaměřování se na dech, až k hlubším úrovním koncentrace a meditace vedoucím k samadhi. Samadhi je stav bdělosti a znamená být plně vědomý v tomto světě. Tyto části nejsou oddělené nebo v sekvencích, ale jsou vzájemně propojené. Účelem je uklidňovat, resp. pracovat s výkyvy mysli.

Pravděpodobně nejzajímavější oblastí v józe je oblast prevence a včasné intervence. Mnoho lidí cvičí jógu zkrátka proto, že je jednak baví, a jednak jejím prostřednictvím snižují stres a stávají se rovněž více zakotvenými a klidnými. Anebo proto, aby udrželi stárnoucí tělo stále silné a pružné, vyrovnali se se starými zraněními, anebo lépe zvládali zranění nová.

Pokud jste s jógou ještě nezačali a chtěli byste, je dobré myslet na pár věcí. Zejména na to, že pokud máte nějaké specifické zranění či zdravotní stav, je vždy vhodné to diskutovat s ošetřujícím lékařem a zjistit, zda s je s Vaším zdravotním stavem bezpečné jógu cvičit. Dále je dobré informovat samotného učitele jógy, který by o Vašem zdravotním stavu měl vědět a měl by ho pak zohledňovat při cvičení. Sami si zvolte takový druh jógy, který nejvíce odpovídá Vašim potřebám. Existuje totiž spousta druhů. Od aerobního cvičení pro dospělé, přes osoby s meditativním zaměřením, až po specializovaná cvičení pro děti, těhotné ženy či dokonce jedince s diagnózami, jako je roztroušená skleróza.

Existuje také bohatá nabídka jógových škol a online kurzů jógy. Ty se hodí spíše pro opravdu motivované jedince, kteří mají dobrou sebe-disciplínu. Některým lidem vyhovuje forma domácí praxe. Lákavé na ní je zejména to, že je cvičena ve vlastním domově. Stačí si vytvořit vhodné místo – klidné, příjemné, tiché, připravit podložku, svíčky, vonné tyčinky, případně čaj…a začít cvičit v bezpečí domova. Je však vhodné si stanovit pravidelný rozvrh. Ideální frekvence cvičení je 2x-3x týdně. Je také možné kombinovat domácí praxi s pravidelným navštěvováním hodin jógy u lektora a skupiny, kde se cítíte dobře.