Skip to main content

V současné době není žádného sporu o tom, že obecný, a zejména chronický stres negativně ovlivňuje naší duševní i tělesnou pohodu, a tím se velkou měrou podílí na našem celkovém zdraví. Stres je v jistém slova smyslu „pomalým zabijákem”, spojeným s předčasným stárnutím, chronickými bolestmi, cukrovkou, srdečními chorobami i rakovinou, nevyjímaje následky psychické – zejména úzkosti a deprese. Tedy je s ním spojována velká část nešvarů, kterými hojně trpí dnešní populace. Nepochybně tedy přichází řada na otázky typu: co je mindfulness a jak nám může v našich životech pomoci. Spousta lidí si v souvislosti s mindfulness čili všímavostí automaticky představí meditování. Ano, meditace zajisté jsou součástí praktikování všímavosti, ale to neznamená, že musíte pouze sedět a meditovat, anebo dokonce sedět a koukat tři hodiny do bílé zdi, abyste pěstovali všímavý život. Mindfulness je zejména o tom, že se nacházíme právě v tuto chvíli, zde. Jedná se o přijímání života takového, jaký je, se soucitem a porozuměním, a zejména s nehodnotícím a neposuzujícím postojem. Její podstatou je uvědomovat si jak se cítíme, co se děje v naší mysli, těle a kolem nás v daném okamžiku. Nejedná se o ovládání nebo zastavování těchto pocitů a myšlenek. Namísto toho se v důsledku všímavého přístupu nedostaneme do situace, kdy bychom byli do těchto myšlenek „chyceni“ nebo jimi dokonce zcela pohlceni. Zkrátka je přijmeme, aniž bychom je jakkoli hodnotili, posuzovali a do hloubky se s nimi zaobírali. Mindfulness je tak velmi účinným nástrojem, který je možné použít právě pro práci se stresem.

Všímavost bývá přirovnávána k jakémusi opaku života na „autopilota“. Tento umožňuje přiblížit se vnitřnímu klidu a stabilitě, a zároveň je posilovat a kultivovat. V průběhu každodenního života děláme spoustu aktivit. Ale jak moc se skutečně věnujeme tomu, co právě teď děláme? Pokud jste součástí nějaké diskuse či dokonce pracovního pohovoru, soustředíte přesně na to, co je Vám sdělováno? Nebo je mysl znepokojená něčím naprosto nesouvisejícím? Když kráčíte po ulici, věnujete pozornost scenériím a zvukům kolem sebe? Nebo jsou oči doslova „přilepené“ k mobilnímu telefonu? Když jedete v autě do práce, věnujete veškerou pozornost cestě? Nebo jste naštvaní kvůli dopravě a tomu, že dojedete do práce později? To vše vlastně jenom podporuje zvýšenou úroveň našeho stresu. Pokud přemýšlíme o tom, co bychom měli udělat jako další nebo co bude v budoucnu, měli bychom naši pozornost pravidelně vracet zpátky, do přítomného okamžiku…s rozhodností a laskavostí. Vždy máme možnost vrátit se zpátky k sobě, k hlubokému dýchání a být opět, alespoň na pár okamžiků, tady a teď. Minulost totiž již neexistuje, budoucnost ještě nenastala, a proto jsme tady a teď.

Přestože je všímavost spojena s meditací, není náboženskou praxí nebo něčím, čemu bychom potřebovali věnovat hodiny. Je to prostě o tom být tady a teď. Dva nejvíce strukturované a zkoumané programy založené na všímavosti jsou MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Zatímco mezi těmito dvěma přístupy a ostatními přístupy existují mírné rozdíly, jejich společným cílem je trénovat naši pozornost skrze pravidelnou praxi, což vede k větší uvědomělosti, a k tomu, že jsme méně reaktivní a posuzující vůči našim myšlenkám, emocím a tělesným pocitům v každodenním životě. Všímavost je také klíčovou komponentou dobře známých a evidence-based psychoterapeutických metod ACT (Acceptance Commitment Therapy)DBT (Dialectical Behavioural Therapy).

Nejlepší na tom všem je to, že všímavost může člověk cvičit kdykoli a kdekoli. Nic Vás to nestojí, abyste vrátili pozornost zpět k přítomnému okamžiku – tady a teď. Nejlepším způsobem, jak všímavosti porozumět je nejenom si o ní číst a vzdělávat se v ní, ale zejména ji přímo zažít. To Vám může do života přinést spoustu benefitů. Jsou jimi například: zlepšení komunikace a srozumitelnosti, účinnější řešení problémů a zvládání konfliktů, zvýšení efektivity práce a koncentrace, rovněž zlepšení vztahů s kolegy na pracovišti, posilování tvůrčího myšlení, rovnováhy a odolnosti na pracovišti i doma, a konečně podpora psychické a fyzické pohody (čili wellbeingu), snižování hladiny stresu, a naopak zlepšování energetické hladiny. Vřele Vám za sebe mohu doporučit kurz MBSR vedený zkušeným a certifikovaným lektorem, Mgr. Jaroslavem Chýlem.